اولين جشنواره دانش آموزي همتا

اولين جشنواره دانش آموزي همتا (همراه تابستان) با هدف گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش و رشد مهارت هاي علمي و عملي دانش آموزان و پر کردن اوقات فراغت آن ها به صورت مجازي در تابستان 1400 ويژه کليه مقاطع دانش آموزي دبستان و دوره اول و دوم دبيرستان برگزار مي شود.

تاریخ خبر: 1400/04/16