کسب و کارهای دانش آموزی

هدف اصلی از مباحث کارآفرینی این است که به دانش آموزان یاد بدهیم هر مشکل را می توان یک فرصت تلقی کرد و راه حل های خلاقانه ارائه کرد. در درجه ی اول تاکید بر خلاقیت فردی است، سپس برخلافیت گروهی و درنهایت بر خلاقیت و نوآوری در سازمان های بزرگ.
همه دانش‌ آموزان مقاطع دوره اول و دوم متوسطه می‌توانند در این محور شرکت کنند. دانش آموزان می توانند به صورت فردی و یا گروهی در این محور اقدام به ثبت نام کنند. دانش آموزان در هر مقطع فقط با دانش آموزان هم مقطع خود به رقابت می‌پردازند. داوری هر مقطع به صورت جداگانه انجام می پذیرد.
گرایش محور کسب و کارهای دانش آموزی به شرح ذیل می باشد:
• کارآفرینی
• بازاریابی
• مسئولیت اجتماعی
• مهارت های نوین کسب و کار
• استارتاپ
در این محور کلیه گروه ها موظف هستند مستندات پروژه خود آماده و فایل آن را ارائه نمایند. لازم است فایل ها تا پایان مهلت مجاز اعلام‌شده در سایت بارگذاری کنید. هم چنین مطابق زمان بندی که به شما اعلام می‌شود لازم است برای ارائه آماده شده و در بازه زمانی 20 دقیقه ایده خود را ارائه بدهید و در انتهای ارائه نیز در بازه زمانی 10 دقیقه فرصتی برای پرسش و پاسخ حاضرین و داوران در نظر بگیرید. سپس داوران با توجه به مستندات ارائه شده و کیفیت ارائه‌ها تیم‌‌های برتر را انتخاب می‌کنند .