10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل سوم؛ کار با داده های آماری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل سوم ؛ کار با داده های آماری | استاد امیری قسمت 1 تعاریف «1» ویدئو…
9
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل دوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل دوم ؛ تابع | استاد امیری قسمت 1 زوج مرتب ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی این…
11
69,000 تومان
10%
تخفیف

دینی دهم | درس اول

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دهم | قسمت 1 تا6 «رایگان» | استاد محمدحسین فتحی قسمت 1 فیلم شماره 1 ویدئو 16 دقیقه خصوصی…
97
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات دهم | قسمت 1 تا 26

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ادبیات دهم | قسمت 1 تا 30 | استاد زارع زاده قسمت 1 رقص ضمیر 1 ویدئو 16:42 دقیقه خصوصی…
168
69,000 تومان

جغرافیای ایران دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.33 3 رای
رایگان!
جغرافیای ایران دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد کیقبادی قسمت 1 مقدمه ویدئو 21:26 دقیقه خصوصی این…
106
رایگان!

ادبیات دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.00 1 رای
رایگان!
ادبیات دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد زارع زاده قسمت 1 رقص ضمیر 1 ویدئو 16:42 دقیقه…
208
رایگان!
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل اول؛ عبارات جبری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل اول؛ عبارات جبری | استاد امیری قسمت 1 معرفی کتاب ویدئو 12:37 دقیقه خصوصی این…
24
69,000 تومان

ریاضی دهم انسانی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضی دهم انسانی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد امیری قسمت 1 معرفی کتاب ویدئو 12:37 دقیقه خصوصی…
26
رایگان!

دینی دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
دینی دهم | قسمت 1 تا6 «رایگان» | استاد محمدحسین فتحی قسمت 1 فیلم شماره 1 ویدئو 15:35 دقیقه خصوصی…
297
رایگان!
10%
تخفیف

منطق دهم انسانی | درس دوم؛ چیستی فلسفه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]منطق دهم انسانی | درس دوم؛ چیستی فلسفه | استاد مشکات فر قسمت 1 روابط میان ذهن، زبان و خارج…
36
69,000 تومان
10%
تخفیف

منطق دهم انسانی | درس اول؛ ترازوی اندیشه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]منطق دهم انسانی | ترازوی اندیشه | استاد مشکات فر قسمت 1 آشنایی با منطق 1 ویدئو 10:35 دقیقه خصوصی…
36
69,000 تومان

جامعه شناسی دهم | قسمت 1 الی 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمت 1 گفتار اول ویدئو 17:28 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…
7
رایگان!

منطق دهم انسانی | قسمت ا تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]منطق دهم انسانی | قسمت ا تا 6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با منطق 1 ویدئو 10:35 دقیقه خصوصی این…
23
رایگان!