10%
تخفیف

دینی دوازدهم | درس ششم؛ سنت هاي خداوند در زندگي

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دوازدهم | درس ششم؛ سنت هاي خداوند در زندگي | استاد بزرگپور قسمت 1 درس ششم 1 ویدئو 17…
27
69,000 تومان

هویت اجتماعی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
هویت اجتماعی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد جزی"فیلم ها از شماره 2 شروع می شود." قسمت…
14
رایگان!
10%
تخفیف

زبان انگلیسی دوازدهم | Unit 1

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زبان انگلیسی دوازدهم | استاد سلطانیزاده | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 مرور کتاب 1 ویدئو 20 دقیقه خصوصی…
32
69,000 تومان
10%
تخفیف

دینی دوازدهم | درس پنجم؛ قدرت پرواز

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دوازدهم | درس پنجم؛ قدرت پرواز | استاد بزرگپور قسمت 1 درس پنجم 1 ویدئو 16 دقیقه خصوصی این…
43
69,000 تومان
10%
تخفیف

دینی دوازدهم | درس چهارم؛ فقط برای تو

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دوازدهم | درس چهارم؛ فقط برای تو | استاد بزرگپور قسمت 1 درس چهارم 1 ویدئو 17 دقیقه خصوصی…
39
69,000 تومان

دینی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
دینی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد بزرگپور قسمت 1 درس چهارم 1 ویدئو 17 دقیقه خصوصی…
18
رایگان!
10%
تخفیف

عربی دوازدهم | درس اول و دوم

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
عربی دوازدهم | درس اول و دوم؛ | استاد رحیمی قسمت 1 بررسی درس اول 1 ویدئو 12 دقیقه خصوصی…
53
69,000 تومان

عربی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
عربی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد رحیمی قسمت 1 بررسی درس اول 1 ویدئو 12 دقیقه…
16
رایگان!
10%
تخفیف

شیمی دوازدهم | فصل دوم؛ آسایش و رفاه در سایه شیمی

5.00 1 رای
69,000 تومان
شیمی دوازدهم | فصل دوم ؛ آسایش و رفاه در سایه شیمی | استاد اعلمی قسمت 1 انواع مدل تعاریف…
76
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دوازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دوازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی | استاد اعلمی قسمت 1 اسید چرب و استری شدن…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دوازدهم تجربی | فصل چهارم؛ مشتق

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دوازدهم تجربی | استاد رسول محتشم زاده | فصل چهارم ؛ مشتق قسمت 1 مشتق 1 ویدئو 15 دقیقه…
26
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ حد بینهایت و حد در بینهایت

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
قسمت 1 تقسیم بندی و بخش پذیری ویدئو 13 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات دوازدهم | آرایه های ادبی کنکور

5.00 1 رای
69,000 تومان
ادبیات دوازدهم | آرایه های ادبی کنکور | استاد دفتریان قسمت 1 آرایه مجاز «1» ویدئو 14 دقیقه خصوصی این…
86
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ نوسان و امواج

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ نوسان و امواج | استاد مجلسی قسمت 1 حرکت های نوسانی و دوره ای…
42
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ دینامیک

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ دینامیک | استاد مجلسی قسمت 1 نیروشناسی 1 ویدئو 15:02 دقیقه خصوصی این بخش…
41
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ مثلثات

5.00 1 رای
69,000 تومان
قسمت 1 مثلثات ویدئو 13:29 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…
52
69,000 تومان

ریاضی دوازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضی دوازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد محتشم قسمت 1 مقدمه فصل اول، تابع ویدئو 16:14…
20
رایگان!
10%
تخفیف

ادبیات دوازدهم | دستور زبان کنکور

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ادبیات دوازدهم | دستور زبان کنکور | استاد دفتریان قسمت 1 دورنمایی از مطالب ویدئو 14:26 دقیقه خصوصی این بخش…
157
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دوازدهم تجربی | فصل اول؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
قسمت 1 مقدمه فصل اول، تابع ویدئو 16:14 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…
157
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل اول؛ حرکت بر خط راست

5.00 2 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی، استاد مجلسی، فصل اول؛ حرکت بر روی خط راست قسمت 1 یادآوری فیزیک یازدهم ویدئو 15:17 دقیقه…
52
69,000 تومان