10%
تخفیف

دینی دوازدهم | درس ششم؛ سنت هاي خداوند در زندگي

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دوازدهم | درس ششم؛ سنت هاي خداوند در زندگي | استاد بزرگپور قسمت 1 درس ششم 1 ویدئو 17…
27
69,000 تومان

هویت اجتماعی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
هویت اجتماعی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد جزی"فیلم ها از شماره 2 شروع می شود." قسمت…
14
رایگان!
10%
تخفیف

زبان انگلیسی دوازدهم | Unit 1

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زبان انگلیسی دوازدهم | استاد سلطانیزاده | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 مرور کتاب 1 ویدئو 20 دقیقه خصوصی…
32
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | فصل دوم؛ مثلثات

5.00 2 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | فصل دوم؛ مثلثات | استاد نقش قسمت 1 مثال 1؛ حدود تغییرات توابع مثلثاتی "راه حل اول"…
17
69,000 تومان
10%
تخفیف

دینی دوازدهم | درس پنجم؛ قدرت پرواز

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دوازدهم | درس پنجم؛ قدرت پرواز | استاد بزرگپور قسمت 1 درس پنجم 1 ویدئو 16 دقیقه خصوصی این…
43
69,000 تومان
10%
تخفیف

دینی دوازدهم | درس چهارم؛ فقط برای تو

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دوازدهم | درس چهارم؛ فقط برای تو | استاد بزرگپور قسمت 1 درس چهارم 1 ویدئو 17 دقیقه خصوصی…
39
69,000 تومان

دینی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
دینی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد بزرگپور قسمت 1 درس چهارم 1 ویدئو 17 دقیقه خصوصی…
18
رایگان!
10%
تخفیف

عربی دوازدهم | درس اول و دوم

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
عربی دوازدهم | درس اول و دوم؛ | استاد رحیمی قسمت 1 بررسی درس اول 1 ویدئو 12 دقیقه خصوصی…
53
69,000 تومان

عربی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
عربی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد رحیمی قسمت 1 بررسی درس اول 1 ویدئو 12 دقیقه…
16
رایگان!
10%
تخفیف

شیمی دوازدهم | فصل دوم؛ آسایش و رفاه در سایه شیمی

5.00 1 رای
69,000 تومان
شیمی دوازدهم | فصل دوم ؛ آسایش و رفاه در سایه شیمی | استاد اعلمی قسمت 1 انواع مدل تعاریف…
76
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | فصل اول؛ تابع

5.00 4 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | فصل اول؛ تابع | استاد نقش قسمت 1 تابع 1 ویدئو 12:34 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دوازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دوازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی | استاد اعلمی قسمت 1 اسید چرب و استری شدن…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دوازدهم | فصل دوم؛ آشنایی با مقاطع مخروطی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]هندسه دوازدهم | فصل دوم؛ آشنایی با مقاطع مخروطی | استاد فریدنی قسمت 1 مقاطع مخروطی 1 ویدئو 15 دقیقه…
38
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات دوازدهم | آرایه های ادبی کنکور

5.00 1 رای
69,000 تومان
ادبیات دوازدهم | آرایه های ادبی کنکور | استاد دفتریان قسمت 1 آرایه مجاز «1» ویدئو 14 دقیقه خصوصی این…
86
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل سوم؛ نوسان و موج

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل سوم؛ نوسان و موج | استاد زاهدیبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک کنید…
28
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضیات گسسته دوازدهم | فصل اول؛ آشنایی با نظریه اعداد

5.00 6 رای
69,000 تومان
ریاضیات گسسته دوازدهم | فصل اول؛ آشنایی با نظریه اعداد | استاد سلطان زاده قسمت 1 اثبات مستقیم 1 ویدئو…
68
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل دوم؛ دینامیک و حرکت دایره ای

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل دوم؛ دینامیک و حرکت دایره ای | استاد زاهدیبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر…
70
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | مفاهیم اولیه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | مفاهیم اولیه | استاد نقش قسمت 1 تعاریف و کلمات ویدئو 15:21 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
62
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دوازدهم | فصل اول؛ ماتریس، دترمینان و کاربردها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]هندسه دوازدهم | فصل اول؛ ماتریس، دترمینان و کاربردها | استاد فریدنی قسمت 1 تعریف ماتریس 1 ویدئو 12 دقیقه…
127
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات دوازدهم | دستور زبان کنکور

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ادبیات دوازدهم | دستور زبان کنکور | استاد دفتریان قسمت 1 دورنمایی از مطالب ویدئو 14:26 دقیقه خصوصی این بخش…
157
69,000 تومان