10%
تخفیف

ریاضی دهم | فصل سوم؛ توان های گویا و عبارت های جبری

1.00 1 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم | فصل سوم ؛ توان های گویا و عبارت های جبری | استاد صفوی قسمت 1 توان ویدئو…
126
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم | فصل دوم؛ مثلثات

3.80 5 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم | فصل دوم؛ مثلثات | استاد صفوی قسمت 1 اتحادهای مثلثاتی 1 ویدئو 15:28 دقیقه خصوصی این بخش…
142
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم | فصل اول؛ مجموعه، الگو و دنباله

4.60 5 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم | فصل اول؛ مجموعه، الگو و دنباله | استاد صفوی قسمت 1 دنباله اعداد 1 ویدئو 15:10 دقیقه…
267
69,000 تومان

ریاضی دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضی دهم | قسمت 1 تا 6 | استاد سیدمهدی صفوی قسمت 1 دنباله اعداد 1 ویدئو 15:10 دقیقه خصوصی…
212
رایگان!