10%
تخفیف

ریاضی هشتم | فصل اول تا چهارم اعداد صحیح و گویا، اعداد اول، چندضلعی ها، جبر و معادله

4.79 34 رای
208,000 تومان
ریاضی هشتم | فصل اول ؛ اعداد صحیح و گویا قسمت 1 اعداد گنگ،گویا و اصم ویدئو 15:41 دقیقه خصوصی…
350
208,000 تومان

ریاضی هشتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.33 3 رای
رایگان!
ریاضی هشتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 اعداد گنگ،گویا و اصم ویدئو 15:41 دقیقه خصوصی این بخش…
254
رایگان!