10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه | استاد همدانی قسمت 1 ویژگی های گیاهی «1»…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | استاد همدانی قسمت 1 کلیه و…
32
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل چهارم؛ گردش مواد در بدن

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل چهارم ؛ گردش مواد در بدن | استاد همدانی قسمت 1 گردش مواد ویدئو…
34
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل سوم؛ تبادلات گازی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل سوم؛ تبادلات گازی | استاد همدانی قسمت 1 دستگاه تنفس 1 ویدئو 11:51 دقیقه…
53
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل دوم؛ گوارش و جذب مواد

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل دوم؛ گوارش و جذب مواد | استاد همدانی قسمت 1 بخش کوتاهی از فصل…
71
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل اول؛ دنیای زنده

4.00 1 رای
69,000 تومان
[/vc_column]زیست شناسی دهم تجربی | فصل اول؛ دنیای زنده | استاد همدانی قسمت 1 آشنایی با زیست شناسی ویدئو 13:42…
85
69,000 تومان

زیست شناسی دهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]زیست شناسی دهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد همدانی قسمت 1 آشنایی با زیست شناسی ویدئو…
59
رایگان!