10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته | استاد مطلب زاده قسمت 1 کروموزوم ویدئو 17 دقیقه خصوصی این…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی | استاد مطلب زاده قسمت 1 خط اول دفاعی 1 ویدئو 16 دقیقه…
15
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم شیمیایی؛ پیک شیمیایی ویدئو 17:18…
30
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی | استاد مطلب زاده قسمت 1 اسکلت انسان و بخش های سازنده…
38
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل دوم؛ حواس

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل دوم؛ حواس | استاد مطلب زاده قسمت 1 گیرنده های حسی ویدئو 15:16 دقیقه خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48…
51
69,000 تومان

زیست یازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
زیست یازدهم تجربی، استاد مطلبی زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می…
37
رایگان!