10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل چهارم؛ دما و گرما

5.00 2 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل چهارم ؛ دما و گرما | استاد ابراهیمیان قسمت 1 دما «1» ویدئو 13:27 دقیقه خصوصی…
115
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار، انرژی و توان

5.00 5 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار ، انرژی و توان | استاد ابراهیمیان قسمت 1 انرژی جنبشی ویدئو 12:15 دقیقه…
164
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل دوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد

4.67 6 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل دوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد | استاد ابراهیمیان قسمت 1 ویژگی های فیزیک مواد 1 ویدئو…
223
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل اول؛ فیزیک و اندازه گیری

4.80 5 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل اول؛ فیزیک و اندازه گیری | استاد ابراهیمیان قسمت 1 فصل اول؛ چگالی 1 ویدئو 11:22…
227
69,000 تومان

فیزیک دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
فیزیک دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 فصل اول؛ چگالی 1 ویدئو 11:22 دقیقه https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/1393be5c937ae7cf2586ef929a85040423846861-480p.mp4 قسمت 2…
144
رایگان!