10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل سوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل سوم؛ تابع | استاد عرب قسمت 1 يادآوري تابع ویدئو 16 دقیقه خصوصی این بخش…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته | استاد مطلب زاده قسمت 1 کروموزوم ویدئو 17 دقیقه خصوصی این…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی | استاد مطلب زاده قسمت 1 خط اول دفاعی 1 ویدئو 16 دقیقه…
15
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی یازدهم | فصل دوم؛ در پی غذای سالم

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی یازدهم | فصل دوم؛ در پی غذای سالم | استاد اسلامیهبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک کنید…
38
69,000 تومان
10%
تخفیف

عربی یازدهم | قواعد درس 3

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
عربی یازدهم | درس 3جهت دیدن پخش انلاین روی قسمت مورد نظر کلیک کنید قسمت 1 قواعد درس سوم ویدئو…
66
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی یازدهم | فصل اول؛ قدر هدایای زمینی را بدانیم

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی یازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی | استاد اسلامیهبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک…
102
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات یازدهم | درس 1 و 2

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]ادبیات یازدهم | درس 1 تا 3 | استاد معصومی قسمت 1 ستایش 1 ویدئو 26:53 دقیقه خصوصی این بخش…
31
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل دوم؛ هندسه

3.00 1 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل دوم؛ هندسه| استاد عرب قسمت 1 مکان هندسی ویدئو 16:44 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
33
69,000 تومان

ادبیات یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]ادبیات یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد معصومی قسمت 1 ستایش 1 ویدئو 26:53 دقیقه خصوصی این…
35
رایگان!
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم تجربی | فصل دوم؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

2.67 3 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم تجربی | فصل دوم؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | استاد رحیمپور قسمت 1 جریان الکتریکی 1…
33
69,000 تومان

عربی یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

1.00 2 رای
رایگان!
عربی یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد امیریان قسمت 1 قواعد درس 1 ویدئو 14:33 دقیقه خصوصی…
86
رایگان!
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم شیمیایی؛ پیک شیمیایی ویدئو 17:18…
30
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی | استاد مطلب زاده قسمت 1 اسکلت انسان و بخش های سازنده…
38
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل دوم؛ حواس

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل دوم؛ حواس | استاد مطلب زاده قسمت 1 گیرنده های حسی ویدئو 15:16 دقیقه خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48…
51
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل اول؛ هندسه تحلیل و جبر

2.83 6 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل اول؛ هندسه تحلیل و جبر | استاد عرب قسمت 1 معادله خط «1» ویدئو 14:38…
54
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم تجربی | فصل اول؛ الکتریسیته ساکن

3.00 2 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم تجربی، استاد رحیم پور قسمت 1 الکتریسیته ساکن 1 ویدئو 13:00 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
65
69,000 تومان

زیست یازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
زیست یازدهم تجربی، استاد مطلبی زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می…
37
رایگان!

فیزیک یازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]فیزیک یازدهم تجربی، استاد رحیمپور قسمت 1 الکتریسیته ساکن 1 ویدئو 13:00 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
23
رایگان!

شیمی یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
فیزیک یازدهم | قسمت 1تا6 «رایگان» | استاد بت شکنبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک کنید قسمت 1…
51
رایگان!