10%
تخفیف

ادبیات دوازدهم | آرایه های ادبی کنکور

5.00 1 رای
69,000 تومان
ادبیات دوازدهم | آرایه های ادبی کنکور | استاد دفتریان قسمت 1 آرایه مجاز «1» ویدئو 14 دقیقه خصوصی این…
86
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات یازدهم | درس 1 و 2

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]ادبیات یازدهم | درس 1 تا 3 | استاد معصومی قسمت 1 ستایش 1 ویدئو 26:53 دقیقه خصوصی این بخش…
31
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات دهم | قسمت 1 تا 26

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ادبیات دهم | قسمت 1 تا 30 | استاد زارع زاده قسمت 1 رقص ضمیر 1 ویدئو 16:42 دقیقه خصوصی…
168
69,000 تومان

ادبیات یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]ادبیات یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد معصومی قسمت 1 ستایش 1 ویدئو 26:53 دقیقه خصوصی این…
35
رایگان!
10%
تخفیف

ادبیات هشتم | درس های 1 تا 9

4.37 19 رای
108,000 تومان
ادبیات هشتم| استاد رونق | درس های 1 تا 5 قسمت 1 نکات ستایش «1» ویدئو 14:49 دقیقه خصوصی این…
268
108,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات هشتم | درس های 1 تا 7

4.33 18 رای
108,000 تومان
ادبیات هشتم| استاد رونق | درس های 1 تا 5 قسمت 1 نکات ستایش «1» ویدئو 14:49 دقیقه خصوصی این…
194
108,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات هفتم | تدریس کل کتاب

3.98 46 رای
270,000 تومان
ادبیات هفتم | استاد سلیمانی | تدریس کل کتاب قسمت 1 ستایش «بخش اول» ویدئو 18 دقیقه خصوصی این بخش…
352
270,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات هفتم | تدریس کامل «نقش های دستوری و آرایه های ادبی»

3.00 4 رای
69,000 تومان
ادبیات هفتم | استاد سلیمانی | نقش های دستوری و آرایه های ادبی قسمت 1 شمردن تعداد جمله ویدئو 9…
103
69,000 تومان

ادبیات دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.00 1 رای
رایگان!
ادبیات دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد زارع زاده قسمت 1 رقص ضمیر 1 ویدئو 16:42 دقیقه…
208
رایگان!

ادبیات هفتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

4.92 12 رای
رایگان!
ادبیات هفتم | استاد سلیمانی | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 شمردن تعداد جمله ویدئو 9 دقیقه خصوصی این…
263
رایگان!

ادبیات هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

4.70 23 رای
رایگان!
ادبیات هشتم| استاد رونق | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 نکات ستایش «1» ویدئو 14:49 دقیقه خصوصی این بخش…
317
رایگان!
10%
تخفیف

ادبیات نهم | کل کتاب

5.00 9 رای
270,000 تومان
ادبیات نهم | کل کتاب قسمت 1 مقدمه کتاب «1» ویدئو 15:23 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
189
270,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات دوازدهم | دستور زبان کنکور

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ادبیات دوازدهم | دستور زبان کنکور | استاد دفتریان قسمت 1 دورنمایی از مطالب ویدئو 14:26 دقیقه خصوصی این بخش…
157
69,000 تومان

ادبیات دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]حسابان یازدهم | قسمت 1تا6 «رایگان» | استاد ایروانی قسمت 1 دورنمایی از مطالب ویدئو 14:26 دقیقه خصوصی این بخش…
48
رایگان!