10%
تخفیف

زیست هشتم | فصل های 4 تا 6 علوم تجربی

3.79 19 رای
208,000 تومان
زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با دستگاه عصبی ویدئو 16:04 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
172
208,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک و شیمی هفتم | تدریس کل کتاب

4.93 45 رای
270,000 تومان
فیزیک و شیمی هفتم | تدریس کل کتاب قسمت 1 فصل اول ; علم چیست؟ ویدئو 15:43 دقیقه خصوصی این…
328
270,000 تومان

زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

4.63 8 رای
رایگان!
زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با دستگاه عصبی ویدئو 16:04 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
225
رایگان!

فیزیک و شیمی هفتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

5.00 16 رای
رایگان!
فیزیک و شیمی هفتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد جانثاری قسمت 1 علم چیست؟ ویدئو 15:43 دقیقه…
295
رایگان!