10%
تخفیف

آمار و احتمال یازدهم | درس اول؛ آشنایی با منطق ریاضی

4.50 2 رای
69,000 تومان
آمار و احتمال یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد سلطان زاده قسمت 1 منطق «گزاره ها» ویدئو…
85
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضیات گسسته دوازدهم | فصل اول؛ آشنایی با نظریه اعداد

5.00 6 رای
69,000 تومان
ریاضیات گسسته دوازدهم | فصل اول؛ آشنایی با نظریه اعداد | استاد سلطان زاده قسمت 1 اثبات مستقیم 1 ویدئو…
68
69,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آمار و احتمال یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد سلطان زاده قسمت 1 منطق «گزاره ها» ویدئو…
26
رایگان!

ریاضیات گسسته دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضیات گسسته دوازدهم، استاد سلطانزاده قسمت 1 اثبات مستقیم 1 ویدئو 13:53 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
80
رایگان!