10%
تخفیف

ادبیات هفتم | تدریس کل کتاب

3.98 46 رای
270,000 تومان
ادبیات هفتم | استاد سلیمانی | تدریس کل کتاب قسمت 1 ستایش «بخش اول» ویدئو 18 دقیقه خصوصی این بخش…
352
270,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات هفتم | تدریس کامل «نقش های دستوری و آرایه های ادبی»

3.00 4 رای
69,000 تومان
ادبیات هفتم | استاد سلیمانی | نقش های دستوری و آرایه های ادبی قسمت 1 شمردن تعداد جمله ویدئو 9…
103
69,000 تومان

ادبیات هفتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

4.92 12 رای
رایگان!
ادبیات هفتم | استاد سلیمانی | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 شمردن تعداد جمله ویدئو 9 دقیقه خصوصی این…
263
رایگان!
10%
تخفیف

ریاضی هفتم | جبر | تدریس کل کتاب

4.73 37 رای
270,000 تومان
ریاضی هفتم | جبر؛ تدریس کل کتاب قسمت 1 معرفی اعداد صحیح ویدئو 15:13 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می…
432
270,000 تومان

ریاضی هفتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

5.00 10 رای
رایگان!
ریاضی هفتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 معرفی اعداد صحیح ویدئو 15:13 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
469
رایگان!