10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | فصل دوم؛ مثلثات

5.00 2 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | فصل دوم؛ مثلثات | استاد نقش قسمت 1 مثال 1؛ حدود تغییرات توابع مثلثاتی "راه حل اول"…
17
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | فصل اول؛ تابع

5.00 4 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | فصل اول؛ تابع | استاد نقش قسمت 1 تابع 1 ویدئو 12:34 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | مفاهیم اولیه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | مفاهیم اولیه | استاد نقش قسمت 1 تعاریف و کلمات ویدئو 15:21 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
62
69,000 تومان

حسابان دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
حسابان دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد نقش قسمت 1 تعاریف و کلمات ویدئو 15:21 دقیقه خصوصی…
31
رایگان!