10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل چهارم؛ دما و گرما

5.00 3 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل چهارم ؛ دما و گرما | استاد ابراهیمیان قسمت 1 دما «1» ویدئو 13:27 دقیقه خصوصی…
120
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل سوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل سوم؛ تابع | استاد عرب قسمت 1 يادآوري تابع ویدئو 16 دقیقه خصوصی این بخش…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار، انرژی و توان

5.00 5 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار ، انرژی و توان | استاد ابراهیمیان قسمت 1 انرژی جنبشی ویدئو 12:15 دقیقه…
164
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته | استاد مطلب زاده قسمت 1 کروموزوم ویدئو 17 دقیقه خصوصی این…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی | استاد مطلب زاده قسمت 1 خط اول دفاعی 1 ویدئو 16 دقیقه…
15
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم | فصل سوم؛ توان های گویا و عبارت های جبری

1.00 1 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم | فصل سوم ؛ توان های گویا و عبارت های جبری | استاد صفوی قسمت 1 توان ویدئو…
126
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دوازدهم | فصل دوم؛ آسایش و رفاه در سایه شیمی

5.00 1 رای
69,000 تومان
شیمی دوازدهم | فصل دوم ؛ آسایش و رفاه در سایه شیمی | استاد اعلمی قسمت 1 انواع مدل تعاریف…
76
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دوازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دوازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی | استاد اعلمی قسمت 1 اسید چرب و استری شدن…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی یازدهم | فصل اول؛ قدر هدایای زمینی را بدانیم

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی یازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی | استاد اسلامیهبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک…
102
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل دوم؛ هندسه

3.00 1 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل دوم؛ هندسه| استاد عرب قسمت 1 مکان هندسی ویدئو 16:44 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم | فصل دوم؛ مثلثات

3.80 5 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم | فصل دوم؛ مثلثات | استاد صفوی قسمت 1 اتحادهای مثلثاتی 1 ویدئو 15:28 دقیقه خصوصی این بخش…
142
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ نوسان و امواج

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ نوسان و امواج | استاد مجلسی قسمت 1 حرکت های نوسانی و دوره ای…
42
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ دینامیک

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ دینامیک | استاد مجلسی قسمت 1 نیروشناسی 1 ویدئو 15:02 دقیقه خصوصی این بخش…
41
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم تجربی | فصل دوم؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

2.67 3 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم تجربی | فصل دوم؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | استاد رحیمپور قسمت 1 جریان الکتریکی 1…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل دوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد

4.67 6 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل دوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد | استاد ابراهیمیان قسمت 1 ویژگی های فیزیک مواد 1 ویدئو…
224
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم شیمیایی؛ پیک شیمیایی ویدئو 17:18…
30
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی | استاد مطلب زاده قسمت 1 اسکلت انسان و بخش های سازنده…
38
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل دوم؛ حواس

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل دوم؛ حواس | استاد مطلب زاده قسمت 1 گیرنده های حسی ویدئو 15:16 دقیقه خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم | فصل اول؛ مجموعه، الگو و دنباله

4.60 5 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم | فصل اول؛ مجموعه، الگو و دنباله | استاد صفوی قسمت 1 دنباله اعداد 1 ویدئو 15:10 دقیقه…
267
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48…
51
69,000 تومان