10%
تخفیف

حسابان یازدهم | فصل دوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
"حسابان یازدهم | فصل دوم؛ تابع | استاد ایروانی" قسمت 1 مفهوم تابع ویدئو 16 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
29
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | فصل دوم؛ مثلثات

5.00 2 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | فصل دوم؛ مثلثات | استاد نقش قسمت 1 مثال 1؛ حدود تغییرات توابع مثلثاتی "راه حل اول"…
17
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | فصل اول؛ تابع

5.00 4 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | فصل اول؛ تابع | استاد نقش قسمت 1 تابع 1 ویدئو 12:34 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | مفاهیم اولیه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | مفاهیم اولیه | استاد نقش قسمت 1 تعاریف و کلمات ویدئو 15:21 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
62
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان یازدهم | فصل اول؛ جبر و معادله

3.50 8 رای
69,000 تومان
حسابان یازدهم | فصل اول؛ جبر و معادله | استاد ایروانی قسمت 1 روابط ریشه های معادله درجه دو 1…
147
69,000 تومان

حسابان یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]حسابان یازدهم | قسمت 1تا6 «رایگان» | استاد ایروانی قسمت 1 روابط ریشه های معادله درجه دو ویدئو 15:35 دقیقه…
64
رایگان!

حسابان دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
حسابان دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد نقش قسمت 1 تعاریف و کلمات ویدئو 15:21 دقیقه خصوصی…
31
رایگان!