10%
تخفیف

زبان انگلیسی دوازدهم | Unit 1

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زبان انگلیسی دوازدهم | استاد سلطانیزاده | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 مرور کتاب 1 ویدئو 20 دقیقه خصوصی…
31
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | فصل دوم؛ مثلثات

5.00 2 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | فصل دوم؛ مثلثات | استاد نقش قسمت 1 مثال 1؛ حدود تغییرات توابع مثلثاتی "راه حل اول"…
17
69,000 تومان

زبان انگلیسی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
زبان انگلیسی دوازدهم | استاد سلطانیزاده | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 مرور کتاب 1 ویدئو 20 دقیقه خصوصی…
61
رایگان!
10%
تخفیف

شیمی دوازدهم | فصل دوم؛ آسایش و رفاه در سایه شیمی

5.00 1 رای
69,000 تومان
شیمی دوازدهم | فصل دوم ؛ آسایش و رفاه در سایه شیمی | استاد اعلمی قسمت 1 انواع مدل تعاریف…
76
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | فصل اول؛ تابع

5.00 4 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | فصل اول؛ تابع | استاد نقش قسمت 1 تابع 1 ویدئو 12:34 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دوازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دوازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی | استاد اعلمی قسمت 1 اسید چرب و استری شدن…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دوازدهم | فصل دوم؛ آشنایی با مقاطع مخروطی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]هندسه دوازدهم | فصل دوم؛ آشنایی با مقاطع مخروطی | استاد فریدنی قسمت 1 مقاطع مخروطی 1 ویدئو 15 دقیقه…
38
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات دوازدهم | آرایه های ادبی کنکور

5.00 1 رای
69,000 تومان
ادبیات دوازدهم | آرایه های ادبی کنکور | استاد دفتریان قسمت 1 آرایه مجاز «1» ویدئو 14 دقیقه خصوصی این…
86
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ نوسان و امواج

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ نوسان و امواج | استاد مجلسی قسمت 1 حرکت های نوسانی و دوره ای…
42
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ دینامیک

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ دینامیک | استاد مجلسی قسمت 1 نیروشناسی 1 ویدئو 15:02 دقیقه خصوصی این بخش…
41
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضیات گسسته دوازدهم | فصل اول؛ آشنایی با نظریه اعداد

5.00 6 رای
69,000 تومان
ریاضیات گسسته دوازدهم | فصل اول؛ آشنایی با نظریه اعداد | استاد سلطان زاده قسمت 1 اثبات مستقیم 1 ویدئو…
68
69,000 تومان
10%
تخفیف

حسابان دوازدهم | مفاهیم اولیه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
حسابان دوازدهم | مفاهیم اولیه | استاد نقش قسمت 1 تعاریف و کلمات ویدئو 15:21 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
62
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دوازدهم | فصل اول؛ ماتریس، دترمینان و کاربردها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]هندسه دوازدهم | فصل اول؛ ماتریس، دترمینان و کاربردها | استاد فریدنی قسمت 1 تعریف ماتریس 1 ویدئو 12 دقیقه…
127
69,000 تومان

ریاضی دوازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضی دوازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد محتشم قسمت 1 مقدمه فصل اول، تابع ویدئو 16:14…
20
رایگان!
10%
تخفیف

ادبیات دوازدهم | دستور زبان کنکور

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ادبیات دوازدهم | دستور زبان کنکور | استاد دفتریان قسمت 1 دورنمایی از مطالب ویدئو 14:26 دقیقه خصوصی این بخش…
157
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل اول؛ حرکت بر خط راست

5.00 2 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی، استاد مجلسی، فصل اول؛ حرکت بر روی خط راست قسمت 1 یادآوری فیزیک یازدهم ویدئو 15:17 دقیقه…
52
69,000 تومان

هندسه دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]هندسه دوازدهم، استاد فریدنی قسمت 1 تعریف ماتریس 1 ویدئو 12:11 دقیقه https://dl1.hamrahschool.com/fereydani/fasle1/1.m4v قسمت 2 تعریف ماتریس 2 ویدئو 15:51…
30
رایگان!

شیمی دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]شیمی دوازدهم، استاد اعلمی قسمت 1 اسید چرب و استری شدن ویدئو 15:27 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
73
رایگان!

ریاضیات گسسته دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضیات گسسته دوازدهم، استاد سلطانزاده قسمت 1 اثبات مستقیم 1 ویدئو 13:53 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
80
رایگان!

فیزیک دوازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
فیزیک دوازدهم تجربی، استاد مجلسی قسمت 1 یادآوری فیزیک یازدهم ویدئو 15:17 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
36
رایگان!