10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل سوم؛ کار با داده های آماری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل سوم ؛ کار با داده های آماری | استاد امیری قسمت 1 تعاریف «1» ویدئو…
9
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل دوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل دوم ؛ تابع | استاد امیری قسمت 1 زوج مرتب ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی این…
11
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل اول؛ عبارات جبری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل اول؛ عبارات جبری | استاد امیری قسمت 1 معرفی کتاب ویدئو 12:37 دقیقه خصوصی این…
24
69,000 تومان

ریاضی دهم انسانی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضی دهم انسانی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد امیری قسمت 1 معرفی کتاب ویدئو 12:37 دقیقه خصوصی…
26
رایگان!