10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل نهم ؛ ماشین ها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل نهم ؛ ماشین ها | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر…
56
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل هشتم ؛ فشار

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل هشتم ؛ فشار | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک…
25
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل پنجم ؛ نیرو

4.86 7 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل پنجم ؛ نیرو | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک…
150
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل چهارم ؛ حرکت چیست؟

4.79 14 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل چهارم ؛ حرکت چیست؟ | استاد ژاله یار قسمت 1 حرکت 1 ویدئو 15 دقیقه…
217
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی نهم | فصل سوم ؛ به دنبال زندگی بهتر

3.15 13 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل سوم ؛ به دنبال زندگی بهتر | استاد ژاله یار قسمت 1 تعریف چرخه ویدئو…
187
69,000 تومان

ادبیات نهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ادبیات نهم | قسمت 1 تا 6«رایگان» قسمت 1 مقدمه کتاب «1» ویدئو 15:23 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می…
168
رایگان!

علوم تجربی نهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
علوم تجربی نهم | فصل اول ؛ مواد و نقش آنها در زندگی قسمت 1 طبقه بندی عناصر بر اساس…
282
رایگان!
10%
تخفیف

شیمی نهم | ادامه فصل اول و فصل دوم

4.43 14 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | ادامه فصل اول و فصل دوم | استاد ژاله یار قسمت 1 طبقه بندی عناصر بر…
218
69,000 تومان