10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل نهم ؛ ماشین ها

1.00 1 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل نهم ؛ ماشین ها | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر…
56
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل هشتم ؛ فشار

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل هشتم ؛ فشار | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک…
25
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل چهارم؛ دما و گرما

5.00 2 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل چهارم ؛ دما و گرما | استاد ابراهیمیان قسمت 1 دما «1» ویدئو 13:27 دقیقه خصوصی…
115
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار، انرژی و توان

5.00 5 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار ، انرژی و توان | استاد ابراهیمیان قسمت 1 انرژی جنبشی ویدئو 12:15 دقیقه…
164
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل پنجم ؛ نیرو

4.86 7 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل پنجم ؛ نیرو | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک…
150
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم ریاضی | فصل دوم ؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم ریاضی | فصل دوم ؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | استاد بت شکنبرای پخش آنلاین روی…
58
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل چهارم ؛ حرکت چیست؟

4.79 14 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل چهارم ؛ حرکت چیست؟ | استاد ژاله یار قسمت 1 حرکت 1 ویدئو 15 دقیقه…
217
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل سوم؛ نوسان و موج

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل سوم؛ نوسان و موج | استاد زاهدیبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک کنید…
28
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ نوسان و امواج

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی | فصل سوم؛ نوسان و امواج | استاد مجلسی قسمت 1 حرکت های نوسانی و دوره ای…
42
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ دینامیک

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی | فصل دوم؛ دینامیک | استاد مجلسی قسمت 1 نیروشناسی 1 ویدئو 15:02 دقیقه خصوصی این بخش…
41
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم تجربی | فصل دوم؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

2.67 3 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم تجربی | فصل دوم؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | استاد رحیمپور قسمت 1 جریان الکتریکی 1…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل دوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد

4.67 6 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل دوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد | استاد ابراهیمیان قسمت 1 ویژگی های فیزیک مواد 1 ویدئو…
223
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل دوم؛ دینامیک و حرکت دایره ای

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل دوم؛ دینامیک و حرکت دایره ای | استاد زاهدیبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر…
70
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم تجربی | فصل اول؛ الکتریسیته ساکن

3.00 2 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم تجربی، استاد رحیم پور قسمت 1 الکتریسیته ساکن 1 ویدئو 13:00 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
65
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم ریاضی | فصل اول؛ الکتریسیته ساکن

3.00 1 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم ریاضی | فصل اول؛ الکتریسیته ساکن | استاد بت شکنبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک کنید…
1,136
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل اول؛ فیزیک و اندازه گیری

4.80 5 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل اول؛ فیزیک و اندازه گیری | استاد ابراهیمیان قسمت 1 فصل اول؛ چگالی 1 ویدئو 11:22…
227
69,000 تومان

فیزیک دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
فیزیک دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 فصل اول؛ چگالی 1 ویدئو 11:22 دقیقه https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/1393be5c937ae7cf2586ef929a85040423846861-480p.mp4 قسمت 2…
144
رایگان!
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم تجربی | فصل اول؛ حرکت بر خط راست

5.00 2 رای
69,000 تومان
[/vc_column]فیزیک دوازدهم تجربی، استاد مجلسی، فصل اول؛ حرکت بر روی خط راست قسمت 1 یادآوری فیزیک یازدهم ویدئو 15:17 دقیقه…
52
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل اول؛ حرکت بر خط راست

3.33 3 رای
69,000 تومان
فیزیک دوازدهم ریاضی | فصل اول؛ حرکت بر خط راستبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک کنید قسمت 1…
97
69,000 تومان

فیزیک یازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]فیزیک یازدهم تجربی، استاد رحیمپور قسمت 1 الکتریسیته ساکن 1 ویدئو 13:00 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
23
رایگان!