10%
تخفیف

جامعه شناسی یازدهم | فصل اول؛ فرهنگ جهانی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
قسمت 1 آشنایی با جامعه شناسی2 «1» ویدئو 16:46 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…
13
69,000 تومان

جامعه شناسی یازدهم | قسمت 1 الی 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمت 1 آشنایی با جامعه شناسی2 «1» ویدئو 16:46 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…
8
رایگان!

جامعه شناسی دهم | قسمت 1 الی 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمت 1 گفتار اول ویدئو 17:28 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…
7
رایگان!