10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل چهارم؛ تجسم فضایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل چهارم؛ تجسم فضایی | استاد قنبری قسمت 1 خط، صفحه و نقطه در فضا ویدئو…
61
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل سوم؛ چند ضلعی ها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل سوم؛ چندضلعی ها | استاد قنبری قسمت 1 چند ضلعی ها ویدئو 14:09 دقیقه خصوصی…
83
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل دوم؛ تالس، تشابه و کاربردهای آن

4.00 2 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل دوم؛ تالس، تشابه و کاربردهای آن | استاد قنبری قسمت 1 نسبت - تناسب ویدئو…
87
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل اول؛ ترسیم های هندسی و استدلال

5.00 4 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی |فصل اول؛ ترسیم های هندسی و استدلال| استاد قنبری قسمت 1 ترسیم هندسی و مکان هندسی ویدئو…
120
69,000 تومان

هندسه دهم ریاضی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.67 3 رای
رایگان!
هندسه دهم ریاضی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد قنبری قسمت 1 ترسیم هندسی و مکان هندسی ویدئو…
114
رایگان!