10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل چهارم؛ تجسم فضایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل چهارم؛ تجسم فضایی | استاد قنبری قسمت 1 خط، صفحه و نقطه در فضا ویدئو…
61
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه یازدهم | فصل دوم؛ تبديلات هندسي و كاربردها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه یازدهم | فصل دوم؛ تبديلات هندسي و كاربردها | استاد محسنی قسمت 1 تبديل ها ویدئو 13 دقیقه خصوصی…
45
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل سوم؛ چند ضلعی ها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل سوم؛ چندضلعی ها | استاد قنبری قسمت 1 چند ضلعی ها ویدئو 14:09 دقیقه خصوصی…
83
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دوازدهم | فصل دوم؛ آشنایی با مقاطع مخروطی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]هندسه دوازدهم | فصل دوم؛ آشنایی با مقاطع مخروطی | استاد فریدنی قسمت 1 مقاطع مخروطی 1 ویدئو 15 دقیقه…
38
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه هفتم | فصل 4-6-8 ریاضی

5.00 8 رای
208,000 تومان
هندسه هفتم | استاد چیتیان قسمت 1 هندسه و پیشرفت تمدن ها ویدئو 15 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می…
159
208,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل دوم؛ تالس، تشابه و کاربردهای آن

4.00 2 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل دوم؛ تالس، تشابه و کاربردهای آن | استاد قنبری قسمت 1 نسبت - تناسب ویدئو…
87
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل اول؛ ترسیم های هندسی و استدلال

5.00 4 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی |فصل اول؛ ترسیم های هندسی و استدلال| استاد قنبری قسمت 1 ترسیم هندسی و مکان هندسی ویدئو…
120
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه یازدهم | فصل اول؛ دایره

2.50 2 رای
69,000 تومان
هندسه یازدهم | فصل اول؛ دایره | استاد محسنی قسمت 1 قسمت 2 مکان هندسی 2 ویدئو 13:43 دقیقه خصوصی…
78
69,000 تومان

هندسه هفتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

5.00 21 رای
رایگان!
هندسه هفتم | استاد چیتیان | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 هندسه و پیشرفت تمدن ها ویدئو 15…
382
رایگان!

هندسه دهم ریاضی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.67 3 رای
رایگان!
هندسه دهم ریاضی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد قنبری قسمت 1 ترسیم هندسی و مکان هندسی ویدئو…
114
رایگان!

هندسه یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
هندسه یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد محسنی قسمت 1 مکان هندسی 1 ویدئو 12:29 دقیقه خصوصی…
42
رایگان!
10%
تخفیف

هندسه دوازدهم | فصل اول؛ ماتریس، دترمینان و کاربردها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]هندسه دوازدهم | فصل اول؛ ماتریس، دترمینان و کاربردها | استاد فریدنی قسمت 1 تعریف ماتریس 1 ویدئو 12 دقیقه…
127
69,000 تومان

هندسه دوازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]هندسه دوازدهم، استاد فریدنی قسمت 1 تعریف ماتریس 1 ویدئو 12:11 دقیقه https://dl1.hamrahschool.com/fereydani/fasle1/1.m4v قسمت 2 تعریف ماتریس 2 ویدئو 15:51…
30
رایگان!