10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل سوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل سوم؛ تابع | استاد عرب قسمت 1 يادآوري تابع ویدئو 16 دقیقه خصوصی این بخش…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته | استاد مطلب زاده قسمت 1 کروموزوم ویدئو 17 دقیقه خصوصی این…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی | استاد مطلب زاده قسمت 1 خط اول دفاعی 1 ویدئو 16 دقیقه…
15
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم ریاضی | فصل دوم ؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم ریاضی | فصل دوم ؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | استاد بت شکنبرای پخش آنلاین روی…
58
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی یازدهم | فصل اول؛ قدر هدایای زمینی را بدانیم

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی یازدهم | فصل اول؛ مولکول ها در خدمت تندرستی | استاد اسلامیهبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک…
102
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات یازدهم | درس 1 و 2

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
[/vc_column]ادبیات یازدهم | درس 1 تا 3 | استاد معصومی قسمت 1 ستایش 1 ویدئو 26:53 دقیقه خصوصی این بخش…
31
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل دوم؛ هندسه

3.00 1 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل دوم؛ هندسه| استاد عرب قسمت 1 مکان هندسی ویدئو 16:44 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
33
69,000 تومان

ادبیات یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]ادبیات یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد معصومی قسمت 1 ستایش 1 ویدئو 26:53 دقیقه خصوصی این…
35
رایگان!
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم تجربی | فصل دوم؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

2.67 3 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم تجربی | فصل دوم؛ جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | استاد رحیمپور قسمت 1 جریان الکتریکی 1…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

آمار و احتمال یازدهم | درس اول؛ آشنایی با منطق ریاضی

4.50 2 رای
69,000 تومان
آمار و احتمال یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد سلطان زاده قسمت 1 منطق «گزاره ها» ویدئو…
85
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم شیمیایی؛ پیک شیمیایی ویدئو 17:18…
30
69,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آمار و احتمال یازدهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد سلطان زاده قسمت 1 منطق «گزاره ها» ویدئو…
26
رایگان!
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی | استاد مطلب زاده قسمت 1 اسکلت انسان و بخش های سازنده…
38
69,000 تومان
10%
تخفیف

جامعه شناسی یازدهم | فصل اول؛ فرهنگ جهانی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
قسمت 1 آشنایی با جامعه شناسی2 «1» ویدئو 16:46 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…
13
69,000 تومان

جامعه شناسی یازدهم | قسمت 1 الی 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمت 1 آشنایی با جامعه شناسی2 «1» ویدئو 16:46 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…
8
رایگان!
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48…
51
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل اول؛ هندسه تحلیل و جبر

2.83 6 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل اول؛ هندسه تحلیل و جبر | استاد عرب قسمت 1 معادله خط «1» ویدئو 14:38…
54
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم تجربی | فصل اول؛ الکتریسیته ساکن

3.00 2 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم تجربی، استاد رحیم پور قسمت 1 الکتریسیته ساکن 1 ویدئو 13:00 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
65
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک یازدهم ریاضی | فصل اول؛ الکتریسیته ساکن

3.00 1 رای
69,000 تومان
فیزیک یازدهم ریاضی | فصل اول؛ الکتریسیته ساکن | استاد بت شکنبرای پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک کنید…
1,136
69,000 تومان

زیست یازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
زیست یازدهم تجربی، استاد مطلبی زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می…
37
رایگان!