10%
تخفیف

ریاضی نهم | فصل ششم ؛ خط و معادله های خطی

5.00 1 رای
69,000 تومان
ریاضی نهم | فصل ششم ؛ خط و معادله های خطی | استاد یدی قسمت 1 خط و معادله های…
12
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی نهم | فصل پنجم ؛ عبارت های جبری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی نهم | فصل پنجم ؛ عبارات جبری | استاد یدی قسمت 1 عبارات جبری «1» ویدئو 15 دقیقه خصوصی…
10
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی نهم | فصل چهارم ؛ توان و ریشه

4.80 5 رای
69,000 تومان
ریاضی نهم | فصل چهارم ؛ توان و ریشه | استاد یدی قسمت 1 قوانین اعداد توان دار «1» ویدئو…
125
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی نهم | فصل سوم ؛ استدلال و اثبات در هندسه

4.67 6 رای
69,000 تومان
ریاضی نهم | فصل سوم ؛ استدلال و اثبات در هندسه | استاد یدی قسمت 1 قسمت «1» ویدئو 15…
148
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی نهم | فصل دوم ؛ اعداد حقیقی

3.79 14 رای
69,000 تومان
ریاضی نهم | فصل دوم؛ اعدادحقیقی | استاد یدی قسمت 1 تعریف اعداد حقیقی ویدئو 15 دقیقه خصوصی این بخش…
166
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی نهم | فصل اول ؛ مجموعه ها

5.00 10 رای
69,000 تومان
ریاضی نهم | فصل اول ؛ مجموعه ها | استاد یدی قسمت 1 توصیف مجموعه ها ویدئو 15:44 دقیقه خصوصی…
294
69,000 تومان

ریاضی نهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.00 2 رای
رایگان!
ریاضی نهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 توصیف مجموعه ها ویدئو 15:44 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
143
رایگان!