11%
تخفیف

زیست شناسی نهم | فصل دوازدهم ؛ دنیای گیاهان

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل دوازدهم ؛ دنیای گیاهان | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر…
80
39,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل چهارم؛ تجسم فضایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل چهارم؛ تجسم فضایی | استاد قنبری قسمت 1 خط، صفحه و نقطه در فضا ویدئو…
61
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل سوم؛ کار با داده های آماری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل سوم ؛ کار با داده های آماری | استاد امیری قسمت 1 تعاریف «1» ویدئو…
9
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دهم |فصل سوم ؛ آب، آهنگ زندگی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دهم | استاد همایونی | فصل سوم؛ آب، آهنگ زندگی قسمت 1 مقدمه فصل 3 «1» ویدئو 20:05 دقیقه…
105
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه | استاد همدانی قسمت 1 ویژگی های گیاهی «1»…
32
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل نهم ؛ ماشین ها

1.00 1 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل نهم ؛ ماشین ها | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر…
56
69,000 تومان
11%
تخفیف

زیست شناسی نهم | فصل یازدهم ؛ گوناگونی جانداران

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل یازدهم ؛ گوناگونی جانداران | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر…
88
39,000 تومان
12%
تخفیف

زمین شناسی نهم | فصل هفتم ؛ آثاری از گذشته زمین

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل هفتم ؛ آثاری از گذشته زمین | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت…
24
29,000 تومان
12%
تخفیف

زمین شناسی نهم | فصل ششم ؛ زمین ساخت ورقه ای

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل ششم ؛ زمین ساخت ورقه ای | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت…
23
29,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک نهم | فصل هشتم ؛ فشار

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
علوم تجربی نهم | فصل هشتم ؛ فشار | استاد ژاله یارجهت دیدن پخش آنلاین روی قسمت مورد نظر کلیک…
25
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل چهارم؛ دما و گرما

5.00 2 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل چهارم ؛ دما و گرما | استاد ابراهیمیان قسمت 1 دما «1» ویدئو 13:27 دقیقه خصوصی…
115
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | استاد همدانی قسمت 1 کلیه و…
32
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی نهم | فصل ششم ؛ خط و معادله های خطی

5.00 1 رای
69,000 تومان
ریاضی نهم | فصل ششم ؛ خط و معادله های خطی | استاد یدی قسمت 1 خط و معادله های…
12
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی نهم | فصل پنجم ؛ عبارت های جبری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی نهم | فصل پنجم ؛ عبارات جبری | استاد یدی قسمت 1 عبارات جبری «1» ویدئو 15 دقیقه خصوصی…
10
69,000 تومان
10%
تخفیف

دینی دوازدهم | درس ششم؛ سنت هاي خداوند در زندگي

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دوازدهم | درس ششم؛ سنت هاي خداوند در زندگي | استاد بزرگپور قسمت 1 درس ششم 1 ویدئو 17…
27
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی یازدهم تجربی | فصل سوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی یازدهم تجربی | فصل سوم؛ تابع | استاد عرب قسمت 1 يادآوري تابع ویدئو 16 دقیقه خصوصی این بخش…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه یازدهم | فصل دوم؛ تبديلات هندسي و كاربردها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه یازدهم | فصل دوم؛ تبديلات هندسي و كاربردها | استاد محسنی قسمت 1 تبديل ها ویدئو 13 دقیقه خصوصی…
45
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار، انرژی و توان

5.00 5 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار ، انرژی و توان | استاد ابراهیمیان قسمت 1 انرژی جنبشی ویدئو 12:15 دقیقه…
164
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته | استاد مطلب زاده قسمت 1 کروموزوم ویدئو 17 دقیقه خصوصی این…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل دوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل دوم ؛ تابع | استاد امیری قسمت 1 زوج مرتب ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی این…
11
69,000 تومان